گری ال لیلین

گری ال لیلین

گری ال لیلین (Gary L. Lilien) استاد برجسته علوم مدیریت در کالج تجارت Smeal در دانشگاه ایالتی پنسیلوانیا است و همچنین بنیانگذار و مدیر تحقیقات موسسه برای مطالعه بازارهای تجاری ISBM است ، موسسه پیشرو جهان که بر توسعه تحقیقات در B2B بازارها تمرکز دارد. 

کتاب های گری ال لیلین

اصول مهندسی بازاریابی