محمدباقر اصلیان

محمدباقر اصلیان

محمدباقر اصلیان متولد ۱۳۶۳ شادگان، پژوهشگر روانشناسی اجتماعی، برگزیده جشنواره های داستانی نویسی استانی و ملی می باشد.

کتاب های محمدباقر اصلیان

هزینه ی گفت و گو