نیل اندرسون

نیل اندرسون

نیل اندرسون استاد مدیریت منابع انسانی و مدیر تحقیقات مرکز تحقیقات HRM-OB (WORC) در دانشگاه برونل است. پروفسور اندرسون پس از اخذ دکترا در روانشناسی صنعتی/سازمانی در سال 1989 از دانشگاه استون، قبلاً صندلی هایی در دانشگاه لندن (کالج گلداسمیتس) و دانشگاه آمستردام (هلند) داشته است. او طی چندین سال در زمینه های مختلف منابع انسانی و روانشناسی سازمانی مقاله منتشر کرده است ، و اکنون یکی از پنج روانشناس برتر سازمانهای صنعتی- اروپایی است. پروفسور اندرسون عضو انجمن روانشناسی بریتانیا، روانشناس شغلی مجاز و همکار انجمن روانشناسی آمریکا و بخش 14 APA (انجمن روانشناسی صنعتی-سازمانی) است.

کتاب های نیل اندرسون