ناصر فرهنگ فر

ناصر فرهنگ فر

ناصر فرهنگ‌فر، (۴ آبان ۱۳۲۶ شهر ری – ۲۳ مرداد ۱۳۷۶)، نوازنده برجسته تنبک و مدرس موسیقی سنتی ایرانی بود.

کتاب های ناصر فرهنگ فر

شاعر تنبک