جواد فاضل

جواد فاضل

جواد فاضل لاریجانی (۱۲۹۵ آمل – ۱۳۴۰ تهران) نویسنده و مترجم ایرانی بود. جواد فاضل، فرزند ابوالقاسم، به سال ۱۲۹۵ هجری شمسی در شهر آمل به دنیا آمد. وی علوم مقدماتی فارسی و عربی را نخست در آن شهر نزد پدر خود فرا گرفت و سپس به تهران آمد و نزد شیخ محمد آشتیانی به آموختن فقه و اصول پرداخت و آن گاه دوره دانشکده معقول و منقول (معارف اسلامی) را گذرانید و از سال ۱۳۱۹ وارد عرصه نویسندگی و همکاری با مطبوعات شد.

کتاب های جواد فاضل

صحیفه سجادیه


سخنان علی (ع)