رافائل لاپین

رافائل لاپین

رافائل لاپین متخصص مذاکره و نویسنده است که در حال حاضر در کالیفرنیا اقامت دارد. او بنیانگذار استراتژی های مذاکره لاپین است و به عنوان مشاور در شرکت ها و دولت های Fortune 500 در سطح بین المللی خدمت می کند. او متخصص مذاکرات است و مقاله نویس سندیکای مجلات تجاری شهرهای آمریکا و همکار دائمی مجله تحقیقاتی بود. او همچنین استاد کمکی دانشکده حقوق ویتیری و دانشکده حقوق دانشکده حقوق جنوب غربی است.

کتاب های رافائل لاپین

کار با افراد بدقلق