جانفرانکو پوجی

جانفرانکو پوجی

 جانفرانکو پوجی (Gianfranco Poggi) در ایتالیا در سال 1934 متولد شد. او دارای مدرک دکتری از دانشگاه کالیفرنیا است (برکلی ، 1964). در طول دوران حرفه ای خود ، وی در دانشگاههای فلورانس (1962-64) ، ادینبورگ (1964-88) ، ویرجینیا (1988-2005) ، م Instituteسسه دانشگاه اروپا (1995-2002) و دانشگاه ترنتو (2002- 2002) سمت هایی داشت. (2008).
او بورسیه هایی را در مرکز مطالعات پیشرفت در علوم رفتاری و موسسه مطالعات پیشرفته در برلین (Wissenschaftskolleg zu Berlin) گذرانده است.
او عمدتاً در دو زمینه تحصیلی تدریس و منتشر کرده است: نظریه اجتماعی "کلاسیک" و جامعه شناسی دولت.

کتاب های جانفرانکو پوجی

تکوین دولت مدرن