یلدا شعبانی

یلدا شعبانی

یلدا شعبانی متولد سال 1360، کارشناس فرهنگی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان خراسان شمالی و شاعر می باشد.

کتاب های یلدا شعبانی