چارلز فریزر

چارلز فریزر

چارلز فریزیر نویسنده آمریکایی متولد ۴ نوامبر ۱۹۵۰ است. او برنده جایزه کتاب ملی ۱۹۹۷ برای رمان کوهستان سرد شد.

کتاب های چارلز فریزر

کوهستان سرد