نعیمه دوستدار

نعیمه دوستدار

نعیمه دوستدار (متولد 1977) روزنامه نگار و نویسنده ای است که چندین جایزه افتخار ملی در ایران دریافت کرده است ، اگرچه انتشار بسیاری از آثار او به طور ملی ممنوع شده است. از سال 2012 در مالمو سوئد زندگی می کند.

کتاب های نعیمه دوستدار