تاد تارپلی

تاد تارپلی

 تاد تارپلی (TODD TARPLEY) نویسنده کتاب تصویری است که عناوین آن شامل بیب! بیب! برو بخواب! ، ده انگشت کوچک پا ، سه کامیون غرغرو ، و چگونه شوالیه شویم (در ده درس آسان). او با دو پسرش در نیویورک زندگی می کند.

کتاب های تاد تارپلی