جیمی دینیهن

جیمی دینیهن

جیمی دینیهن معلم کلاس اول و متخصص خواندن برای بیش از یک دهه بود. پس از اینکه شوهرش در سال 2015 به بیماری تومور مغزی مبتلا شد، او مدتی از کلاس درس خارج شد تا با خانواده اش در خانه باشد ، به صورت پاره وقت تدریس کند و بر نوشتن تمرکز کند.

کتاب های جیمی دینیهن