حسنا طالبیان

حسنا طالبیان

دکتر حسنا طالبیان مترجم ایرانی متولد سال 1364 می باشد. ایشان فارغ التحصیل دانشگاه ایلام هستند.

کتاب های حسنا طالبیان

اتاق وقایع