تاکدا ایزومو

تاکدا ایزومو

تاکدا ایزومو دوم (1691–1756) نمایشنامه نویس ژاپنی بود. جانشین چیکیماتسو مونزعمون در تئاتر تاکموتو. او سه نمایشنامه مشهور دوره ای را در رپرتوار بانراکو نوشت: سوگاوارا و اسرار خوشنویسی (1746) ، یوشیتسونه و هزار درخت گیلاس (1747)، و گنجینه نگهبانان وفادار (1748). لئونارد پرونکو می نویسد که اگرچه نوشته های چیکاماتسو "دارای ویژگی های ادبی برتر است، اما ایزومو دارای تنوع، ثروت و تئاتری غیر قابل انکار است.

کتاب های تاکدا ایزومو

چوشینگورا