میترا شاهین

میترا شاهین

میترا شاهین مترجم ایرانی متولد سال 1358 می باشد. مدرک کارشناسی‌ارشد روانشناسی، سابقه روزنامه‌نگاری و نگارش چندین نمایشنامه برای کودکان را در کارنامه خود دارد.

کتاب های میترا شاهین

دختری در حباب شیشه ای