حمید احمدی حاجیکلایی

حمید احمدی حاجیکلایی

حمید احمدی حاجیکلایی متولد سال 1342، استادیار گروه آموزشی انقلاب اسلامی در دانشگاه معارف اسلامی می باشد.

کتاب های حمید احمدی حاجیکلایی

جریان شناسی چپ در ایران