بهزاد صدیقی

بهزاد صدیقی

بهزاد صدیقی (زاده 1348) نمایشنامه‌نویس، دراماتورژ، کارگردان، پژوهشگر و منتقد تئا‌تر و سینما است. 

کتاب های بهزاد صدیقی

مارش پیروزی