آرش کتابفروش بدری

آرش کتابفروش بدری

آرش کتابفروش بدری دارای دکترای اقتصاد پولی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین هستند و در حال حاضر مشغول انجام کار پژوهشی بر روی رساله دکتری در زمینه بررسی شوک های سیاست پولی و تاثیر آن بر پویایی قیمت گروه های کالایی نیز می‌باشند. اقتصاد پولی و توسعه سازمان ها و نهادهای پولی و مالی، کارآفرینی و فضای کسب و کار، خلاقیت و نوآوری و روش تحقیق از جمله زمینه های مورد علاقه ایشان است.

کتاب های آرش کتابفروش بدری

کارآفرینان بزرگ ایران


حل مسئله و استراتژی های آن


کارآفرینی و رویکردهای آن


بورس راهی برای توسعه