محمد فخار

محمد فخار

محمد فخار نویسنده و تحلیل گر بورس متولد سال 1364 می باشد.

کتاب های محمد فخار