ضیا قاسمی

ضیا قاسمی

ضیا قاسمی، شاعر و نویسنده‌ی افغانستانی متولد 1354 است.

کتاب های ضیا قاسمی

وقتی موسی کشته شد