اردوان زرندیان

اردوان زرندیان

اردوان زرندیان نویسندهٔ ایرانی کتاب‌های کودک و نوجوان است. کتاب جنگل‌های مانگرو (حرا) از آثار او (با تصویرگری هادی انصاری) که در سال ۱۳۹۷ از سوی نشر انتشارات فنی ایران منتشر شد، در فهرست کلاغ سفید (۲۰۱۹) قرار گرفت. زرندیان استادیار پژوهشکده محیط زیست و توسعه پایدار می باشد.

کتاب های اردوان زرندیان

جنگل های مانگرو