سید علی محسنیان

سید علی محسنیان

 سید علی محسنیان متولد سال 1356؛ کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی می باشد.

کتاب های سید علی محسنیان

رسانه ها در حریم خصوصی