حیدر حب الله

حیدر حب الله

حیدر محمد کامل حب الله نویسنده، دانشگاهی و استاد دانشگاه لبنانی است. حیدر محمد کامل حب الله در 15 ژانویه 1973 میلادی در شهر صور در جنوب لبنان و در خانواده ای مذهبی به دنیا آمد و در مدارس ابتدایی و راهنمایی این شهر تحصیل کرد و مادرش در سن سه سالگی درگذشت. . تحصیلات دینی خود را در سال 1367 به حوزه علمیه شهر صور (مدرسه علمیه) پیوست و مقدمات و سطوح را نزد جمعی از اساتید بنام فرا گرفت. وی در سال 1374 برای تکمیل تحصیلات عالی حوزوی به جمهوری اسلامی ایران سفر کرد و در خارج از کشور در رشته فقه و اصول مراجع عظام و مراجع تقلید حضور یافت. وی در سال 1381 به گروه کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث دانشکده مبانی دین در ایران پیوست و فوق لیسانس گرفت و سپس فوق لیسانس علوم شرعیه (فقه و مبانی فقه اسلامی) را گرفت. ) از جامعة المصطفی العالمیه ایران (حوزه قم). وی در مراحل مقدمات و سطوح نزد جمعی از اساتید بنام از جمله: برادرش شیخ علی حب الله، سید محمد الغراوی، شیخ محمد التهینی، شیخ صالح الفقیه و شیخ حسن حریری، فقیه، تلمذ کرد. آیت الله شیخ مفید فقیه عاملی، آیت الله سید محمود هاشمی شاهرودی، آیت الله شیخ جوادی آملی که نزد ایشان در درس تفسیر نیز شرکت می کردند، آیت الله شیخ وحید خراسانی، آیت الله العظمی شیخیه الحسنه علیه السلام. شیخ باقر العروانی و دیگران.

کتاب های حیدر حب الله

خوانشی انتقادی از استخاره