فردریکا اسپیندلر

فردریکا اسپیندلر

فردریکا اسپیندلر، استاد فلسفه‌ی دانشگاه سودِرتورن استکهلم متولد 1966 است. او کتاب‌ها و مقاله‌های زیادی درباره‌ی فلسفه‌ی معاصر اروپا، از جمله درباره‌ی اسپینوزا، نیچه و دلوز نوشته است. یکی از موضوعات پژوهش‌های او رابطه‌ی فلسفه و دین است.

کتاب های فردریکا اسپیندلر

نیچه: تن، هنر، شناخت