زهرا موسوی

زهرا موسوی

زهرا موسوی متولد سال ۱۳۵۷در تهران است. او که از کودکی علاقه بسیار زیادی به نویسندگی وشعر داشت از همان زمان کارش را شروع کرد. اولین کتاب او به نام پدر در سن پانزده سالگی چاپ شد. مجموعه‌ای از شعرهای کودکانه درباره پدر...
موسوی بعد از چاپ چندین کتاب در زمینه کودک و نوجوان چند سالی دست از نوشتن کشیده و به تحقیق و پژوهش در این زمینه پرداخت. او به دنبال اتصال حلقه گم شده زنجیری در دنیای ادبیات بود تا دنیای رنگارنگ و پر از نشاط و بازی خردسالان را به آن متصل کند. دنیایی که ادبیات، خیلی در آن ظهور نکرده و اگر گاها ردپایی هرچند اندک از آن دیده می‌شد هدف این ادبیات چندان روشن نبود...
این تلاش و تحقیق که همچنان نیز ادامه دارد بستری شد برای تولید آثاری که موسوی را به عنوان شاعر و نویسنده‌ای مختص خردسالان معرفی می‌کند.
موسوی طی سال‌ها پژوهش و تحقیق در مورد خردسالان و شیوه‌های یادگیری آنان این گروه سنی را به سه گروه صفر تا دو سال دو تا چهار سال و چهار تا شش سال تقسیم بندی کرده و طبق این رده‌بندی سنی آثارش را به نگارش درآورده است.

کتاب های زهرا موسوی

هر مامانی یه جوره!


هر بابایی یه جوره!


دوست دارم هرجوره!


هر بچه ای یه جوره


عشق برای همه است


بازی برای همه است


بیماری برای همه است


ترس برای همه است


خدا برای همه است


خداحافظی برای همه است


دنیا برای همه است


دوستی برای همه است


شادی برای همه است


عصبانیت برای همه است


غصه برای همه است


کار برای همه است


دنیا با رنگ قشنگه 1


دنیا با رنگ قشنگه 2


دنیا با رنگ قشنگه 3


دنیا با رنگ قشنگه 4


دنیا با رنگ قشنگه 5


دنیا با رنگ قشنگه 6


خونه ی خاله کدوم وره


گل همه رنگش خوبه


یه بازی صد تا خنده


لی لی لی لی حوضک


من یه عروسک هستم تک هستم


توپ نی نی کجایی؟!


سوسو خوابش نبرده بود!


بزن کنار کانگورو


من آمدم خوش آمدم


سه شاخه گل یه گلدون


دست و سر و پای من


نی نی زمین مال خداست


می دونی من کی هستم؟


شبت به خیر خداجون


دمش داره می جنبه


وای چه لباس نازی


اگر که خوب بگردی...!


این جا کجاست کی می دونه؟


چی بپوشم؟چی نپوشم؟


فکر می کنم چه کاری؟


من بلدم چی بلدم؟


این چی چیه؟کی می دونه؟


اگه گفتی من کی ام؟


اگه گفتی من کی ام؟


پیشی باید بخوابد


خرسی تشکر می کند


بلبله گوش ناهار می خورد


هاپ هاپو بازی می کند


هی پو عذر خواهی می کند


قان و قان و قان ماشین مامان


مامان نی نی ددر می خواد


کیف کتاب دالی بازی


نی نی قام قام


قاریناقونی


یکی بگه خودم کو؟


دو پای کوچک من


زبان کوچک من


دو دست کوچک من


دو گوش کوچک من


با چی برم، با چی نرم؟


کی بود کی بود کجا بود؟


کوتاه بلند مثل چی؟


این جوری ام، اون جوری ام!


یه کوچه صدتا خونه


من دیگه تنها نیستم


یه قول قارقارونه


دوستی های گل گلی


صدا می آد؟ صدا می آد؟


دو چشم کوچک من


سلام نی نی من مامان تو هستم


نی نی دارم قد یه دونه زیتون


تالاپ تالاپ صدای قلب نی نی


نی نی من مسافر دل من


می ترسم، نمی ترسم


کجا بگم نمی شه


می تونم، نمی تونم


کجا کمک بگیرم


کجا یه دوست خوب هست


کجا بگم ببخشید


چی می خوام، چی نمی خوام


کجا بگم حق با منه


می دونم، نمی دونم


مهم هست، مهم نیست


کجا تحمل کنم


خواهر خوشگلم گله


پیش به سوی عقب


اتل متل اسب


اتل متل بز


یکی بود، یکی بود