امید دهقان

امید دهقان

امید دهقان تحلیل گر و نویسنده در حوزه مسائل اقتصادی متولد سال 1372 می باشد.

کتاب های امید دهقان