کوروش صادقی

کوروش صادقی

کوروش صادقی نویسنده و تحلیل گر مسائل اقتصادی متولد سال 1366 می باشد.

کتاب های کوروش صادقی