رضا مشعشعی

رضا مشعشعی

رضا مشعشعی متولد 1329 تهران، فارغ التحصیل امور مالی از دانشگاه تهران در سال 1354 و کارشناس ارشد امور مالیاتی می باشد. پژوهش و نگارش کتاب نفیس و بی نظیر، احوال و آثار درویش عبدالمجید طالقانی، نابغه و استاد بزرگ خط شکسته و شاعر قرن 12 ه.ق به انضمام فهرست شکسته نویسان از آثار ایشان می باشد.

کتاب های رضا مشعشعی

شیوه شکسته نگاری