اتفرید هوفه

اتفرید هوفه

اتفرید هوفه (Otfried Höffe) فیلسوف آلمانی متولد ۱۲ سپتامبر ۱۹۴۳ است. او از سال ۱۹۶۴ تا ۱۹۷۰ در دانشگاه‌هایی چون مونستر، توبینگن، زاربروکن و مونیخ به تحصیل فلسفه، تاریخ، جامعه‌شناسی و الهیات پرداخته و در دانشگاه‌های فریبورگ و سنت گالن سوئیس، ابرهارد توبینگن به تدریس فلسفه و فلسفه‌ی اجتماعی مشغول بوده است.

کتاب های اتفرید هوفه