مرتضی اکبری

مرتضی اکبری

مرتضی اکبری متولد سال 1347، یکی از پژوهشگران و محققان در حوزه نگارش کتاب‌های تاریخ استان ایلام، تاریخ اسلام و تاریخ عراق به شمار می‌رود که بیش از  ۲۰ عنوان کتاب در این حوزه‌ تالیف نموده است. از جمله این آثار می‌توان به تاریخ استان ایلام از آغاز تا پایان قاجاریه، سیری در تاریخ ایران، تاریخ تحلیلی اسلام، شرح زندگانی ائمه (ع)، حضور زن در تاریخ ایران، درآمدی تاریخی بر آموزش در اسلام و ایران، حضور زنان استان ایلام در دفاع مقدس، نقش روحانیت استان ایلام در انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، تاریخ استان ایلام از ورود اسلام تا صفویه، تاریخ استان ایلام از صفویه تا پهلوی، نقش زنان استان ایلام در تحولات انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، تاریخ معاصر استان ایلام، عصر انقلاب اسلامی، تاریخ معاصر استان ایلام، عصر دفاع مقدس، نقش نیروی انتظامی استان ایلام در دفاع مقدس و سومار در مسیر تاریخ اشاره کرد.   این نویسنده پرکار در جدیدترین آثار تالیفی خود ۲ کتاب با عنوان های تاریخ سیاسی عراق از ۱۹۲۰ تا سال ۲۰۰۳ میلادی و  تاریخ سیاسی عراق پس از سقوط صدام حسین را منتشر کرده است. 

کتاب های مرتضی اکبری