محمد بهزادپور

محمد بهزادپور

دکتر محمد بهزادپور استادیار و عضو هیئت علمی تمام وقت گروه معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد هشتگرد می باشد وی 10 کتاب تالیفی و ترجمه، 21 مقاله در مجلات معتبر (علمی و پژوهشی و تخصصی و isi )، 92 مقالات (کنفرانس و isc )، 12 داوری، 30 سخنرانی، 106 تقدیر نامه و گواهینامه، عضویت در 8 هیات تحریریه مجلات و کمیته علمی گوشه ای از تجربیات وی می باشد.

کتاب های محمد بهزادپور