یاسابورو کووایاما

یاسابورو کووایاما

یاسابورو کووایاما یاسابورو کوویاما و کتاب‌های زیادی درباره لوگوها ساخته است. کتاب‌های او آنقدر معروف هستند که وقتی نام او را در گوگل جستجو می‌کنید، حتی تصویر یا اطلاعاتی از آن مرد پیدا نمی‌کنید. به نظر می‌رسد کتاب‌های او به نمادی از خودش تبدیل شده‌اند.

کتاب های یاسابورو کووایاما

علائم تجاری و نشانه ها