توماس جی لئونارد

توماس جی لئونارد

توماس ج. لئونارددر دهه 1980 کارمند EST بود و کوچ U، فدراسیون بین المللی مربیان، کوچویل و انجمن بین المللی کوچینگ را تاسیس کرد. او موسسى بود كه به تأسيس ساير شركتها و سازمانهاي مربيگري مشغول بود.

کتاب های توماس جی لئونارد