کولت ویویه

کولت ویویه

کولت ویویر در سال 1898 در پاریس متولد شد. او اولین متن‌های خود را در سال 1932 منتشر کرد. او در آن زمان همسر ژان دووال، دانشگاهی برجسته و مادر یک پسر کوچک بود. در سال 1939 بود که او اولین موفقیت بزرگ خود را با کتاب «شادی‌های کوچک یک خانه» به ​​دست آورد که جایزه Jeunesse را دریافت کرد. در طول جنگ،  به گروه Musée de l'Homme پیوست، تجربه ای که او در La maison aux quatre vents (امروزه در Rouge et Or موجود است) بازگو کرده است. کولت از طبقه کارگر بوده، جهانی که او اغلب در نوشته هایش به تصویر کشیده است. کولت ویویر در سال 1979 درگذشت و امروز همه منتقدان موافق هستند که او را - همراه با چارلز ویدراک - به عنوان نویسنده ای برجسته در تاریخ احیای رمان برای جوانان بدانند.

کتاب های کولت ویویه