جواد ورعی

جواد ورعی

سيد جواد ورعى در سال 1342ش در تهران متولد شد. به تشويق مرحوم پدرش با علوم و معارف اسلامى آشنا شده و پس از دروس متوسطه در سال 1361 رسماً وارد حوزه علمیه شرق تهران گرديد. همزمان در دانشكده الهيات دانشگاه تهران دوره كارشناسى الهيات و معارف اسلامى را گذراند. در سال 1365ش براى ادامه تحصيل راهى حوزه علمیّه قم شد و سطوح عالى را در حضور حضرات آيات استادى، اعتمادى، ستوده، طاهرى خرم آبادى، قديرى و محقق داماد گذراند و در سال 1369ش وارد مقطع درس خارج شد. خارج فقه و اصول را از محضر حضرات آيات فاضل لنكرانى، وحيد خراسانى، موسوى اردبيلى، سيد كاظم حائرى و بيش از همه به طور پيوسته، از شبيرى زنجانى كسب فيض نمود. در دروس تفسير، فلسفه و عرفان نظرى حضرات آيات جوادى آملى، حسن‌زاده آملى و انصارى شيرازى نيز شركت كرد.
در ده سال اخير، براى فعّاليّت علمى و پژوهشى خود رشته فقه را با گرايش اجتماعى- سياسى، انتخاب نموده و در كنار تدريس سطوح عالى رشته فقه و اصول، به تحقيق و تأليف پرداخته است. اينك بيشترين فعّاليّت‌هاى وى در تدريس، تحقيق و تأليف متمركز شده است. تبيين و تدريس انديشه‌هاى فقهى و سياسى امام خمينى(ره) در دوره‌هاى آموزشى مؤسسه تنظيم نشر و آثار امام خمينى(ره)، از ديگر فعّاليّت‌هاى ايشان مى‌باشد.

کتاب های جواد ورعی

نقش شهید بهشتی