جونگ اچ پاک

جونگ اچ پاک

جونگ اچ. پاک نویسنده، جاسوس و عضو سابق سازمان سیا، کره‌ای - آمریکایی‌ست.

کتاب های جونگ اچ پاک

کیم جونگ اون شدن