منوچهر ملکشاهی

منوچهر ملکشاهی

منوچهر ملکشاهی در چهارم دی ماه 1326 در کرمانشاه متولد شد. او از کودکی زیر نظر برادر بزرگترش (غلامرضا) خط و نقاشی را تعلیم گرفت.  در دوران تحصیلش با علاقه زیادی به نقاشی کردن با مداد  و مداد رنگی ادامه داد تا در سال 1344در مسابقات نقاشی رنگ روغن ازاستان کرمانشاه  در اردوی رامسر بین تمام هنرمندان آموزشگاهی کشور شرکت کرده و مقام اول را بدست آورد. در ادامه سال های 45 و 46 دررشته نقاشی پاستل آموزشگاه های کشور به ترتیب مقام دوم و اول را کسب کرد. سپس او سال59گالری نقاشی خود را در کرمانشاه افتتاح کرد.

کتاب های منوچهر ملکشاهی

برگزیده آثار منوچهر ملکشاهی