لین نورتون

لین نورتون

دکتر نورتن یکی از بزرگترین متخصصان علم پرورش اندام دنیا است که علاوه بر کسب چندین عنوان قهرمانی در پرورش اندام نچرال، در رشته پاورلیفتینگ نیز دارای چندین عنوان قهرمانی است. به منظور درک بهتر سوخت و ساز بدن ایشان از زیست شناسی به طرف بیوشیمی رفتند. در حالی که بسیاری معتقدند که در پرورش اندام هرگز کسی حوصله گوش دادن به مطالب علمی را ندارند، اما ایشان به علم اعتقاد داشتند و سایرین را هم تشویق می‌کردند تا از علم بیشتر بهره‌مند شوند. من معتقد بودند که هرچقدر بیشتر بتوان در مورد تغذیه و سوخت و ساز بدن انسان آموخت، این می‌تواند به عنوان کلید موفقیت در صنعت پرورش اندام باشد. از این رو تصمیم گرفتند که به دنبال مردک دکترا در علوم تغذیه بروند و بعد از آن پایان نامه‌ خود را در زمینه متابولیسم پروتئین انتخاب کردند. و در نهایت در زمینه سوخت و ساز پروتئین از دانشگاه ایلینوی مدرک دکترای خود را اخذ نمودند. تا سال 2018 ایشان با ۱۷۴۹ ورزشکار کار کردند که آمار خیره کننده‌ای است. مربی و مشاور این تعداد افراد بودن افتخار بزرگی است. حدود نیمی از اینها پرورش‌اندام‌کاران مسابقه‌ای بودند، یعنی مربیگری حدود 700 ورزشکار را در دوره آماده‌سازی پیش از مسابقات حرفه‌ای برعهده داشته‌اند. از بین آنها بیش از ۷۰ نفر موفق به دریافت کارت‌ حرفه‌ای و 15 نفر مؤفق به کسب عنوان قهرمانی در سطح حرقه‌ای شده‌اند.

کتاب های لین نورتون