فردریک دلاویر

فردریک دلاویر

فردریک دلاویه هنرمندی با استعداد با دانش استثنایی از آناتومی انسان است. او به مدت پنج سال در مدرسه معتبر École des Beaux-Arts در پاریس به تحصیل مورفولوژی و آناتومی پرداخت و به مدت سه سال در دانشکده پزشکی پاریس به مطالعه کالبد شکافی پرداخت. او نویسنده پرفروش‌ترین کتاب‌های آناتومی تمرینات قدرتی، تمرین آناتومی تمرینات قدرتی، تمرینات آناتومی تمرینات قدرتی زنان دلاویر، آناتومی تمرین هسته دلاویر و آناتومی کششی است. دلاویر در سال 1988 عنوان پاورلیفتینگ فرانسه را به دست آورد و در سراسر جهان در مورد کاربردهای ورزشی بیومکانیک ارائه می کند. تلاش‌های آموزشی او جایزه بزرگ تکنیک‌ها و آموزش‌های ورزشی را برای او به ارمغان آورده است. دلاویر در پاریس، فرانسه زندگی می کند.

کتاب های فردریک دلاویر