ولادیمیر تیسمانانو

ولادیمیر تیسمانانو

ولادیمیر تیسمانانو جامعه‌شناس و استاد مطالعات سیاسی اهل رومانی متولد 1951 است.

کتاب های ولادیمیر تیسمانانو

دموکراسی پوتین