علی النقی سمندرعلی

علی النقی سمندرعلی

علی النقی سمندرعلی متولد سال 1298؛ شاعر ایرانی می باشد.

کتاب های علی النقی سمندرعلی

تک بیتی های سمندر


دو بیتی های سمندر