اقبال بنی عامریان

اقبال بنی عامریان

اقبال بنی عامریان متولد سال 1336، مدیر کانون فرهنگی تربیتی شهید رجایی سنقر به مدت هفت سال همکاری با خبرگزاری جمهوری اسلامی، صدا و سیما و روزنامه اطلاعات به مدت هشت سال تدریس شعر، تئاتر و قصه نویسی در آموزش و پرورش سنقر؛ مجری برنامه‌های فرهنگی بوده است.

کتاب های اقبال بنی عامریان

رقص مرگ برگ ها