حسین مرادی

حسین مرادی

حسین مرادی، متولد 1342، فارغ ‌التحصیل رشته علوم حوزوی می ‌باشد و با تدریس در مقاطع گوناگون بیشتر عمر خود را صرف آموزش و فرهنگ نموده است. وی در سال 1363 به استخدام آموزش و پرورش درآمد و با تدریس در مقاطع گوناگون بیش از نیمی از عمر خود را صرف آموزش و تدریس نموده است. ایشان اولین اثر خود را در سال 1381 منتشر نموده است و اینک کتاب «آدامس» شامل تجربیات و خاطرات ایشان به رشته تحریر در آمده است.

کتاب های حسین مرادی

چیست آن؟


آدامس