ماندانا عبقری

ماندانا عبقری

ماندانا عبقری متولد سال 1354، لیسانس ادبیات نمایشی دانشکده هنر و معماری، نویسنده، بازیگر، طراح حرکات موزون، طراح صحنه و لباس می باشد.

کتاب های ماندانا عبقری