شهره مرشدی

شهره مرشدی

شهره مرشدی متولد 1351  در شهر گلپایگان، ساکن اصفهان، رمان نویس ایرانی است.

کتاب های شهره مرشدی

تار مشتاق