وحید جباری

وحید جباری

وحید جباری متولد سال 1359، نویسنده و کارگردان می باشد.

کتاب های وحید جباری

خیلی زود عادت می کنیم