فریتس دپرت

فریتس دپرت

فریتز دپرت (زاده ۲۴ دسامبر ۱۹۳۲ در دارمشتات) نویسنده آلمانی است. او در رشته های زبان و ادبیات آلمانی، تاریخ، تاریخ هنر و فلسفه تحصیل کرد و دکترای خود را گرفت. فریتس درباره درام های ارنست بارلاخ او به‌عنوان هیئت منصفه و ویراستار راهپیمایی ادبی از سال 1979، در آن زمان با کارل کرولو و ولفگانگ ویراخ، ویراستار مجموعه‌ای از کتاب‌های «Lyrik der Zeit» است که نتایج این راهپیمایی ادبی هر دو بار در آن منتشر می‌شود. او عضو PEN (1993-1998 در هیئت مدیره)، انجمن نویسندگان آلمانی (VS) و رئیس افتخاری Kogge است. از سال 1974 تا 1996 او مدیر دبیرستان برتولت برشت شوله بود، دبیرستانی که او در دارمشتات تأسیس کرد. او از سال 1997 تا 2002 سمت تدریس نویسندگی خلاق را در دانشگاه TU Darmstadt داشت.

کتاب های فریتس دپرت

رنگین کمان های خانگی