گلناز فخاری

گلناز فخاری

گلناز فخاری نویسنده‌ی معاصر ایرانی است. فخاری نویسنده‌ی کتاب مجموعه داستان کوتاه «موز کنار ندارد» می‌باشد.

کتاب های گلناز فخاری

کنار میوه ندارد