ادوارد میلیتونیان

ادوارد میلیتونیان

 ادوارد میلیتونیان (Edvard Militonyan) متولد سال 1952 در یروان ارمنستان، شاعر و نقاش ارمنی می باشد. وی فارغ التحصیل دانشگاه دولتی ایروان، دانشکده فیلولوژی می باشد.

کتاب های ادوارد میلیتونیان

گل سرخ های شیراز