مهدی عبدالهی

مهدی عبدالهی

حجت‌الاسلام دکتر مهدی عبداللهی متولد سال 1357، دارای دکترای فلسفه اسلامی دانشگاه باقرالعلوم علیه السلام (۱۳۸۸-۱۳۹۲ش) با امتیاز عالی و نمره ۲۰، مدیر گروه فلسفه علوم انسانی اسلامی و سرپرست شعبه قم مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران (شهریور ۱۳۹۴- ) می باشد.

کتاب های مهدی عبدالهی